تاریخ :  دوشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1393
نویسنده :  مرتضی دانائی‌فر

ایرنا: دریافت هرگونه وجهی خارج از چارچوب های تعریف شده از دانش آموزان افغان تحت هر عنوانی ممنوع است و قابل پیگرد و برخورد می باشد.

دفترمعاون کل نهاد ریاست جمهوری امروز در نامه ای به معاون امور بین الملل آموزش و پرورش، بازرسی دفتر رییس جمهوری، وزارت خارجه و اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اعلام مطلب فوق، تاکید کرد: گزارش های مردمی فراوان مبنی بر اخذ غیر قانونی وجوه ثبت نام از دانش آموزان افغان در مدارس دولتی کشور ممنوع است.

دفتر نهاد ریاست جمهوری همچنین خواسته است نامه شماره 55669 مورخ 20/5/1393 و 64709 مورخ 9/6/93 در این مورد به اطلاع مدیران ادارات، نواحی و مدارس رسانده شود.

اداره بین الملل وزارت آموزش و پرورش ماه گذشته در بخشنامه ای اعلام کرده بود در حمایت از دانش آموزان افغان از این پس از آنان شهریه ثبت نام اخذ نخواهد شد.


تعداد بازدید ها: 247509