تاریخ :  یکشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1389
نویسنده :  رویا


   

hamtaraneh.com

انسان سه راه دارد:

 راه اول از اندیشه می‌گذرد،

 این والاترین راه است.

 راه  دوم از تقلید می‌گذرد،

 این آسان‌ترین راه است.

 و راه سوم از تجربه

 می‌گذرد

 این تلخ‌ترین راه است.

 کنفوسیوس

تعداد بازدید ها: 245754