X
تبلیغات
رایتل
مددکاری اجتماعی
 
 
تاریخ :  جمعه 3 دی‌ماه سال 1389
نویسنده :  مرتضی دانائی‌فر


مددکاری فردی، هنری است که دانش ومعلومات مربوط به علم روابط انسانی و مهارت درایجاد رابطه را به کارمی گیرد تا استعداد نهفته ومکنون افراد را برانگیزاندمددکاری فردی فعالیتی سازمان یافته است که به افرادی از جامعه که به نوعی به آن نیازمند هستند عرضه می شود تازمینه رضایت مندی واستقلال آنها را فراهم سازد.

همچنین منابع اجتماعی متناسب ومربوط را به حرکت درمی آورد تا سازگاری بهتری بین مددجو ومحیط وی ایجاد شود.

در مددکاری فردی نحوه رابطه با مددجو به صورت

face to face ( چهره به چهره) است .

اصول و فنون درمددکاری فردی:

1-اصل فردیت قائل شدن برای مددجو

2-اصل پذیرش مددجو به عنوان یک انسان با تمام خصوصیاتی که دارد

3-اصل ایجاد رابطه حرفه ای دوجانبه بین مددکار و مددجو

4-اصل رازداری حرفه ای confidentiality_secrecy

5-اصل خودشناسی مددکار؛ یعنی اطلاع مددکار از کمبودها و نقاط ضعف خودش egology

6-اصل مشارکت مددجو در فعالیتها participation

7-اصل کنترل احساساست مددکار

8-اصل احترام به احساسات مددجو

9-اصل عدم پیشداوری درباره مددجو و محکوم نکردن او

روشهای مددکاری فردی یا روش مددکاری اجتماعی کاربا فرد:

فرد دارای مشکلات اجتماعی ، یا خودش به مددکارمراجعه می کند و مشکلش را می گوید و یا مددکار متوجه مشکلات او می شود.

دراین رابطه چند عامل وجود دارد:

1- (فرد دارای مشکل(مددجو case(clinet)

2- مشکل perablem

3- مددکاراجتماعی social work

4-منابعی که در حل مشکل می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

درتمام حرفه های خدماتی مانند پزشکی ، مددکاری ، مشاوره و  ارائه خدمت مراحلی دارد که بسیار شبیه هم هستند.

تکنیک هایی که درمددکاری فردی ازآن استفاده می شود عبارتند از:

1-مصاحبه  interview

2- مشاهده  observation

3- بازدید ازمنزل و مؤسسات home visite

4- مشاوره counselor

روش خدمت رسانی درمددکاری اجتماعی ومراحل آن به شرح زیراست:

1-مطالعه case study

1- تشخیص assessment _ diagnosis

2- تهیه برنامه کمکی یا درمانی

3-اجرای برنامه کمکی یا درمانی

4- ارزیابی برنامه های انجام شده

5- پیگیری

گزارش نویسی درمددکاری فردی به معنی ثبت وقایع و تهیه مجموعه ای ازحقایق است و باید به نحوی نوشته شود که هم برای نویسنده هم برای کسانی که آن را می خواند، قابل درک باشد

گزارش نویسی ازنظرشکل و محتوی ممکن است متفاوت باشدمانند گزارش نویسی ساده یا مفصل،رسمی یا غیر رسمی ، کوتاه یا بلند ، تحقیقی یااداری ، وقایع نگاری،توصیفی،تحلیلی ). گزارش نویسی درمددکاری فردی رامی توان انعکاس آنچه که درمراحل مختلف کار با مددجوانجام می شود، دانست). دراصل وسیله ای است برای انتقال اطلاعات از یک مددکار یا مؤسسه، به مددکار یا مؤسسه خدمات اجتماعی دیگری که مددجو جهت پیگیری امورحرفه ای به آنجا فرستاده می شود.

 

 


تعداد بازدید ها: 245330