X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
مددکاری اجتماعی
 
 
 
 
تاریخ :  پنج‌شنبه 20 خرداد‌ماه سال 1389
نویسنده :  مرتضی دانائی‌فر

اولین اعلامیه ی حقوق بشر از جانب کوروش  

 

 

 
 

 

 

ارسال شده توسط:dream حکام و زیر دستان من ، مکلف هستند ، که در حوز ه ی حکومت و ماموریت خود ، مانع از فروش و خرید مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد و ازمزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه عهده گرفته ام ، موفق گرداند.
اینک که به یاری مزدا، تاج سلطنت ایران و بابل و آشورهای جهات اربعه را به سر گذاشته ام ، اعلام می کنم که تا روزی که من زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آیین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آن ها هستم، محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من، دین و آئین و رسوم ملتهایی که من پادشاه آ ن ها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آ نها توهین نمایند.
من از امروزکه تاج سلطنت را به سر نهاد ه ام، تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد، هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملت تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند، من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم آرد. من تا روزی که پادشاه ایران و بابل و آشورهای جهات اربعه هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد ، من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد .
من تا روزی که پادشاه هستم، نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید من تا روزی که زنده هستم، نخواهم گذاشت که شخصی، دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد، وی را بکار وا دارد.
من امروز اعلام می کنم که هر کس آزاد است که هر دینی را که میل دارد برگزیند و درهر نقطه که میل دارد سکونت کند ، مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غضب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحوکه مایل است ، به مصرف برساند ، مشروط به اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند .
من اعلام می کنم ، که هرکس مسؤول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت جرمی که یکی ازخویشاوندانش کرده ، مجازات کرد ، مجازات برادر گناهکار و برعکس به کلی


تعداد بازدید ها: 245802