تاریخ :  سه‌شنبه 17 فروردین‌ماه سال 1389
نویسنده :  مرتضی دانائی‌فر

گفتاری از دکتر علی شریعتی!

 

دموکراسی می گوید :

 رفیق، حرفت را خودت بزن، نانت را من می خورم

مارکسیسم می گوید :

 رفیق، نانت را خودت بخور، حرفت را من می زنم
فاشیسم می گوید :
رفیق، نانت را من می خورم، حرفت را هم من می زنم و تو فقط برای من کف بزن

اسلام حقیقی می گوید:

 نانت را خودت بخور، حرفت را هم خودت بزن و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی

اسلام دروغین می گوید :

تو نانت را بیاور به ما بده و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم، و حرف بزن، امّا آن حرفی را که ما می گوییم.

 

 

 


تعداد بازدید ها: 245754