X
تبلیغات
رایتل
مددکاری اجتماعی
 
 
 
 
تاریخ :  سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1388
نویسنده :  مرتضی دانائی‌فر
گذری مختصر بر مددکاری اجتماعی و برخی مفاهیم آن

مدکاری اجتماعی:

حرفه ای است مبتنی بر دانش ، اصول ، مهارت و روشها با هدف کمک به افراد، گروهها و جامعه تا بتوانند با تکیه بر توانمندیهای و امکانات موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام نمایند و به استقلا ل نسبی و رضایت خاطر فردی دست یابند.

 

مراجع:

کلیه افرادی که بر اثر عوامل مختلف فردی ، خانوادکی و اجتماعی قابلیت ها و توانائیها ی حل مسئله در آنها کم شده به گونه ای که امکان ادامه زندگی مستقل برای آنان فراهم نیست و نیاز به حمایت و مداخله فرد متخصص برای حل مشکل دارند.

مراجع ممکن است از هر گروه سنی و جنسی ، از هر قشری و با هر سطح تحصیلاتی، از هر طبقه ، منطقه ، قوم و نژاد و یا از هر دین و مذهب و ملیتی باشد.

 

روشهای مددکاری اجتماعی:

1.     روشهای مستقیم(چهره به چهره)

الف) مددکاری فردی یا کار با فرد: هنر کمک کردن به فرد  به منظور پیشرفت و توسعه استعدادهای نهفته وی و استفاده از آنها برای حل مسائل و مشکلاتی که در محیط اجتماعی خود  با آنها روبرو می گردد.

ب) مددکاری گروهی یا کار با گروه : در این روش گروهی از افراد که مشکل مشترک دارند مراجع محسوب می شوند. در کار گروهی هدف توانا کردن فرد  و پیشرفت دادن نحوه انجام وظیفه و کارکرد اجتماعی فرد از طریق تجربه های آکاهانه  و عمدی گروهی است.

ج) مددکاری جامعه ایی یا کار با جامعه : در این روش مردم یک محله یا منطقه مراجع محسوب می شوند که برای رفع نیاز یا مشکل مشترک بیشتر مردم یک منطقه یا محله  با استفاده از توان آنها و امکانات موجود در جامعه و با بهره گیری از فنون برنامه ریزی اجتماعی منطقه ایی و محله ایی خدمات مددکار به مردم عرضه می شود.

2.     روشهای غیر مستقیم:

در این روشها خدمات مددکاری به صورت چهره به چهره به مراجعان عرضه نمی شود بلکه نتایج حاصل از آنها برای بهبود اوضاع مراجعان موثر واقع می شود:

الف) مدیریت موسسات اجتماعی و سازمان بخشی آنها.

ب) تحقیقات اجتماعی.

ج) اقدام اجتماعی: در این روش مددکار اجتماعی یافته های خود را درباره مشکلات یا نیازهای گروههای هدف، از طریق ارایه پیشنهاد ، تصئو یب قوانین ، تدوین برنامه های اجرایی در سطح کلان جامعه و ایجاد تسهیلات جدید به آنها ارایه می نماید.

 

 

مشکل :

مشکل در مدد کاری اجتماعی عاملی است که کارکرد فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و وضعیتی پدید می اورد که بدون حمایت و مداخله افراد متخصص و حرفه ایی از جمله مددکاران اجتماعی خروج از آن وضع یا بهبود آن دشوار یا حتی میسر نباشد.


تعداد بازدید ها: 244656