X
تبلیغات
رایتل
مددکاری اجتماعی
 
 
 
 
تاریخ :  شنبه 2 آبان‌ماه سال 1388
نویسنده :  مرتضی دانائی‌فر
واحد مددکاری اجتماعی در بیمارستان روانی

واحد مددکاری اجتماعی

Social Worker Unit

خدمات مددکاری اجتماعی در بیمارستان روانی درچهار مرحله پذیرش، طول مدت بستری

،ترخیص و پس از ترخیص برای بیماران انجام میشود.

- خدمات مددکاری در مرحله پذیرش

الف: آشنایی با خانواده بیمار و دریافت اطلاعات نسبتاً کاملی از وضعیت اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی بیمار و خانوادهاش، بویژه، دریافت نشانی کامل محل زندگی و شماره تلفن تماس جهت پیگیریهای بعدی .

ب: ارائه تخفیف جهت ویزیت و خدمات سرپایی به بیماران نیازمند با هدف جلوگیری از عود مجدد بیماری به سبب عدم مراجعه مرتب به علت نداشتن توان پرداخت هزینهها.

2-خدمات مددکار در طول بستری

مددکاری اجتماعی به عنوان عضو فعال تیم درمان به طور مستقیم و روزانه در بخشهای درمانی و آموزشی حضور مییابد. حضور مددکار در بخشهای درمانی و آموزشی به موجب نقشهای ذیل ضرورت مییابد.

الف: مددکاری اجتماعی به عنوان رابط بیمار:

مددکاری در بسیاری از موارد که خانواده بیمارش را طرد نموده با متدها و شیوههای خاص مددکاری بین آنان ارتباط برقرار میکند و موجب بازگشت بیمار و پذیرش وی توسط خانواده میشود.

ب: مددکار اجتماعی به عنوان رابط بیمار و تیم درمانی:

مددکار اجتماعی با تکیه بر اصل پذیرش مدد جو و فردیت قائل شدن برای وی، ارتباطی فراتر از سایر اعضاء تیم با بیمار برقرار نموده و در پیگیری مسائل اجتماعی – درمانیاش به تیم درمان یاری میرساند. همچنین با اطلاع ازشرایط خانوادگی بیمار و گزارش آن به سایر اعضاء تیم درمان در درمان مشکلات روانی بیماربا اعضای تیم مساعدت میکند.

ج: مددکار اجتماعی به عنوان رابط خانواده بیمار و تیم درمانی:

با توجه به آنکه بیشترین ارتباط با خانواده بیمار را مددکار اجتماعی عهده دار است، بنابراین رابط خانواده بیمار و تیم درمانی در خصوص مشکلات و توانمندیهای خانواده، مددکار اجتماعی میباشد.

د: مددکار اجتماعی به عنوان رابط بیمار :

بیمارستان و مراجع قانونی و قضایی: بسیاری از بیمارانی که در این بیمارستان بستری میشوند دارای مشکلات قضایی و قانونی میباشند.شماری از آنان با نامههایی از دادگستری بستری شدهاند و برای تضمین آنان منع قانونی صادر شده است. پیگیری تمام این مسائل و برقراری ارتباط بین نظرات این تیم معالج بر عهده مددکار اجتماعی است. پیگیری مسائل بیمهای بیماران، پیگیری و ارتباط با سازمان بهزیستی در خصوص بیمارانی که از آن مرکز ارجاع میشوند نیز بر عهده مددکار میباشد.

3- خددمات مددکار در مرحله ترخیص

1- هماهنگی با خانواده بیمار جهت مراجعه به بیمارستان و ترخیص بیمار .

2-هماهنگی جهت تحویل بیماران به خانواده با آمبولانس، در مورد

بیمارانی که خانواده جهت ترخیص بیمار به بیمارستان مراجعه نمیکند.

3- هماهنگی جهت تهیه بلیط و اعزام بیمار به شهرستان در مورد بیمارانی که پزشک

آنان را با توجه به وضعیت بیمار و عدم مراجعه خانواده بصورت مرخص با تهیه بلیط، مرخص

کرده است.

4- هماهنگی جهت اعزام بیمار با مأمورین بیمارستان به شهرستان محل زندگی

بیمار با توجه به عدم مراجعه خانوادهها جهت ترخیص .

5- اقدام و هماهنگی جهت ترخیص بیماران شهرستان با اجرائیات شهرداری .

6-اقدام و هماهنگی جهت تحویل پذیرش بیماران مجهول المکان، مجهول الهویه

به سرپرست و فاقد سرپرست به سازمان بهزیستی .

7- ارائه تخفیف برای هزینههای درمان:

با توجه به اینکه بسیاری از بیماران سرپرست خانواده هستند و به علت بیماری از کار افتادهاند و لااقل در زمان بستری از هر نوع درآمد زدایی عاجز بودهاند لذا اغلب خانوادهها با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهند و توان پرداخت هزینههای درمان را ندارند، لذا در صورت عدم ارائه تخفیف در صورت حساب، ترجیح میدهند که بیمار در بیمارستان باقی بماند و ترخیص نشود. بنابراین ارائه تخفیف به این افراد نه تنها از درآمد بیمارستان نمیکاهد، بلکه جلوی افزایش هزینههای تحمیلی ناشی از اقامت بیش از حد و خارج از تقبل بیمهها را میگیرد.

-خدمات مددکاری پس از ترخیص:

اجرای طرح کشوری بازدید منزل و پیگیری قبل از ترخیص Home visit این برنامه با هدف جلوگیری

از عود مجدد بیماری با حمایت از بیمار و خانوادهاش صورت میپذیرد در این طرح آن دسته از بیماران

ساکن مشهد که شرایط ذیل را دارا باشند به مدت یکسال تحت پوشش و حمایت قرار میگیرند.

بازدیدها در 2 ماه اول هر 15روز یک بار، پس از آن هر یک ماه یک بار صورت میگیرد. اعضای تیم بازدید

کننده، پزشک عمومی، روانشناس بالینی و مددکار اجتماع است.

 

مددکار اجتماعی عضو اصلی تیم بوده و بدون حضور وی بازدید انجام نمیپذیرد زیرا وظیفه هماهنگی

با خانوادهها، هماهنگی با واحد نقلیه و امور اداری آماده کردن پروندههای بازدید، تنظیم فرمهای سایر

اعضاء تیم و مشخص نمودن محلهای مورد بازدید بر عهدة مددکار اجتماعی میباشد.

 

شرایط بیماران برای استفاده از طرح بازدید منزل عبارتند از :

1.ساکن بودن درهمان شهرستان

2. عدم رتبه به اعتیاد

3. موافقت خانواده و ارائه

4. تنها زندگی نکردن بیمار در خانه

5. مبتلا بودن به یکی از سه بیماری اسکینروفزنی، اسکینرو افکتیو و یا اختلال خلقی دو قطبی


تعداد بازدید ها: 245330